Litteratur

Här följer en kort förteckning över litteratur om järnhanteringen i Kalmar län samt uppgift om var litteraturen kan anskaffas.


L I T T E R A T U R   U T G I V E N   F Ö R E   Å R   2 0 0 0 

Studier rörande äldre svensk järntillverkning med särskild hänsyn till Småland
Författare John Nihlén, Stockholm 1932. Finns hos Kalmar läns museums bibliotek.

Storebro
Bok med anledning av Storebro Bruks 250-årsjubileum. Utgiven 1981.
Finns att köpa hos Storebro Bruksarkiv. Adressen finns på sidan Storebro Bruksarkiv.

Svenska Järnstämplar
Författare Patrik Möller. ARKEO-förlaget 1987. ISBN 91-86742-18-3.
Finns att köpa hos Tekniska Museet, Stockholm.

Forsmark och vallonjärnet
Flera författare. Utgiven av Forsmarks Kraftgrupp AB 1987.
ISBN 91-970987-0-1.

Masugnen i Gutan och Tovehult
Författare C-G Petersen. Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings årsbok 1997.
Finns hos Kulbackens Museum, Västervik.


Boken Järn i Småland

L I T T E R A T U R   U T G I V E N   Å R   2 0 0 0   O C H   S E N A R E 

Inom projektet "Småländsk järnhantering under 1000 år" kom fyra böcker ut år 2000. Böckerna ingår i Jerkontorets Bergshistoriska Skriftserie Nr 34-37.
Järn i Småland
Nr 34. Band I. Författare Bengt Berglund
Från blästbruk till bruksdöd
Nr 35. Band II. Författare Lars-Olof Larsson och Leif Rubensson
Från järnbruk till fabriker
Nr 36. Band III. Författare Josef Rydén
Småländsk bruksbebyggelse. Bruk-Omland
Nr 37. Band IV. Författare Olof Nordström

Industrins tidevarv
Författare Jan Christensen. Kalmar läns museum 2001. ISSN 0451-2715.
Boken kan köpas genom Museets butik.


Boken HAGELSRUMS MASUGNAR 1748-1877

Hagelsrums masugnar 1748-1877
Författare Sven-Gunnar Sporback. Eget förlag 2003. ISBN 91-631-3709-7.
Bibliotekstjänst publicerade en recension i sin lista till biblioteken vecka 50/2003. Recensionen, som återges här nedan, är skriven av Olof Nordström, docent i kulturgeografi, Lund.

"Boken handlar om masugnarna i Hagelsrum, söder om Hultsfred i Kalmar län. Läsaren möter en mycket noggrann och bred skildring av järnhanteringen i östra Småland. Man får uppleva upptagningen av sjömalmer, den första behandlingen vid upptagningsplatserna, transporterna till masugnarna och inte minst problemen med de processer som skall omvandla malmen till tackjärn. Även arbetet vid milorna, som skall omvandla veden till träkol, nödvändig både vid framställning av tackjärn och stångjärn, skildras på ett medryckande sätt.
Vidare får man en bra bild av gamla tidens regelsystem inom järnhanteringen och den ägarstruktur som fanns vid de småländska järnbruken i äldre tider. Avsättningsfrågorna ägnas ingående studier liksom bruksdöden under andra hälften av 1800-talet. Texten kompletteras funktionellt med tabeller och figurer som förtydligar de olika processerna.

Sven-Gunnar Sporback är bergsingenjör och har haft ledande befattningar inom forskning, produktion och investeringar vid ståltillverkningen i Luleå."
-------------------------------
Boken omfattar 190 sidor och kostar 175 kr.
Den har utgått ur bokhandeln, men kan fortfarande beställas direkt från författaren och levereras per post.
- sporback@glocalnet.net eller tel 0495-20755.


Boken Ankarsrums Bruk 350 år

Ankarsrums Bruk 350 år
Innehållet är framtaget av en grupp författare och redigerat av Petter Åkerman. Boken gavs ut hösten 2003 av Ankarsrums Hembygdsförening inför Ankarsrums Bruks 350-årsjubileum år 2005. Den kan beställas genom Hembygdsföreningen.Boken Sporrbacka Jernbruk och Toverums Bruk

Sporrbacka Jernbruk och Toverums Bruk
Författare Sven-Gunnar Sporback. Utgiven av Kultur-och fritidsförvaltningen i Vimmerby som Museet Näktergalens årsskrift 2007.
ISSN 1654-4633. ISBN 978-91-976425-1-4.

Sporrbacka Jernbruk grundades 1735 i Locknevi socken, ca 15 km öster om Vimmerby. Det bestod av en masugn i Sporrbacka och stångjärnssmedjor i närbelägna Toverum och Fängebo.
En spiksmedja uppfördes i Toverum 1793. Grundaren Stephan Klingspor dog 1766, varefter företaget såldes till Överums Bruk. Efter ytterligare några ägarbyten köptes det av Ankarsrums Bruk 1840 och bytte namn till Toverums Bruk. Driften upphörde 1886. Boken ägnar stort utrymme åt ägarna och personalens villkor. De fyra privilegiebreven finns med i avskrift.

Boken omfattar 208 sidor och kostar 175 kr. Den finns hos
- Museet Näktergalen Vimmerby, tel 0492-76 94 59

Boken kan även beställas direkt från författaren och levereras per post.
- sporback@glocalnet.net eller tel 0495-20755.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
--- Quod scripsi, scripsi --- 

Hagelsrums Hochofen