De tre masugnarnas ägare

Här följer en förteckning i kronolgisk ordning på de olika ägarna. För varje finns en kort notering hur de blev ägare av masugnen. Uppgiften om ägarnas yrke avser verksamheten före eller jämsides med ägandet av masugnen.

1. Wilhelm Mauritz Pauli

Ägare: 1748-05-03---1748-11-16
Född:1691-10-01 på Forneby gård i Rasbokils socken, Uppsala län
Död:1758 i Stockholm
Yrke:Major, överjägmästare

Gift: första gången 1717-10-11 med
Margaretha Johanna Oxenstierna. Född:1686-04-09. Död:1718-07-29
Barn:
Carl Wilhelm. Född:1718-07-22. Död:1761-10-03

Gift: andra gången 1720-03-31 med
Britta Charlotta Strömfeldt. Född:1691. Död:1751-04-14
Barn:
Anna Magdalena. Född:1721-04-29. Död:1774-06-01
Christina Wilhelmina. Född:1722-05-01. Död:1780-01-09
Margareta Charlotta. Född:1723-10-03. Död:1756
Gustaf Adolf. Född:1725-04-23. Död:1749-03-19
Ottiliana Eufrosyne. Född:1726-12-08. Död:1797-02-26
Hedvig Ulrika. Född:1728-02-16. Död:1728-02-26
Charlotta Lovisa. Född:1729. Död:1730
Wilhelm Mauritz. Född:1730-12-05. Död:1800-08-11
Axel Wolfgang. Född:1732-03-05. Död:1808-02-27
Fredrika. Född:1733-07-16. Död:1733-10-15

Wilhelm Mauritz Pauli var den som lät bygga den första masugnen i Hagelsrum och blev därmed den förste ägaren. Han förlorade masugnen till en fordringsägare eftersom han inte kunde återbetala ett lån.


2. Eric Gustaf Boije
Ägare:1748-11-16---1751-01-19
Född:1702 på Degerhofs gård i Skällviks socken, Östergötlands län
Död:1751-01-19
Yrke:Överjägmästare

Gift:1722-02-14 med
Christina Charlotta von Snoilsky. Född:1700. Död:1770-04-29
Barn:
Johan Gustaf. Född:1723-01-28. Död:1785-01-26
Anders. Född:1724-02-16. Död:1749
Göran. Född:1725-06-28. Död:1785-02-13
Erik Ernst. Född:1727-06-25. Död:1784-11-02
Carl Wilhelm. Född:1730. Död:1784
Hedvig Christina. Född:1731. Död:1800
Fredrik. Född:1732. Död:1809-12-18
Bengt Axel. Född:1734. Död:1808-09-22

Eric Gustaf Boije övertog masugnen efter W M Pauli som en del i avbetalningen på ett lån. Han testamenterade nyttjanderätten till Hagelsrum till Maria Catharina Fleming på livstid. Dock med förbud för henne att avyttra egendomen.


3. Maria Catharina Fleming
Ägare:1751-01-19---1751-12-18
Född:1696-07-10 på Ravsnäs gård i Konungssunds socken, Östergötlands län
Död:1761-04-23
Yrke:Okänt

Gift:1714-04-06 med
Herman Fleming. Född:1676. Död:1729-11-15
Inga barn

Maria Catharina Fleming fick nyttjanderätten till Hagelsrum på livstid. Trots uttryckligt förbud att sälja egendomen lyckades hon ändå efter diverse turer göra det inom ett år.


4. Thomas Plomgren och Jean Henrik Lefebure
Ägare:1751-12-18---1754-06-21

Thomas Plomgren
Född:1702-08-16 i Stockholm
Död:1754-06-21
Yrke:Commerce-Råd och Handelsborgmästare i Stockholm

Gift:1725-03-20 med
Birgitta Christina Funck. Född:1702-04-28. Död:1757-02-21
Barn:
Anna Christina. Född:1727-03-03. Död:1788-08-07
Elisabet. Född:1728-09-23. Död:1798-03-09
Anders. Född:1730-03-29. Död:1810-12-17
Johan. Född:1731-06-29. Död:1755-03-16
Hedvig Sofia. Född:1734-03-28. Död:1780-03-23
Maria Charlotta. Född:1735-04-04. Död:1793-01-29
Carl Fredrik. Född:1738-03-05. Död:1829-09-18
Ulrica. Född:1741-05-28. Död:1764-04-21
Carolina. Född:1743-05-19. Död:1766-01-29
Två döttrar som dog i späd ålder

Jean Henrik Lefebure
Född:1708-01-15 i Stockholm
Död:1767-10-27
Yrke:Direktör i Jernkontoret och Ostindiska Kompaniet, Industriman

Gift:1736-03-04 med
Charlotta Bedoire. Född:1712-12-18. Död:1773-02-19
Barn:
Jean. Född:1736-12-11. Död:1805-04-07
Marie Juliane. Född:1743-08-09. Död:1743-09-??
Charlotte. Född:1745-08-02. Död:1746-06-05
Henry. Född:Datum saknas. Död:Dog ung

Kompanjonerna Thomas Plomgren och Jean Henrik Lefebure köpte Pauliströms Bruk och Storebro Bruk på exekutiv auktion 1748 efter Wilhelm Mauritz Pauli. År 1751 köpte de även Hagelsrums masugn och införlivade den med Storebro Bruk såsom det var tänkt från början.


5. Thomas Plomgrens arvingar och Jean Henrik Lefebure
Ägare:1754-06-21---1755-10-01

Thomas Plomgrens arvingar
Änkan: Birgitta Christina Plomgren, född Funck
Son: Anders von Plomgren
Son: Johan von Plomgren
Dotter: Anna Christina, gift med Carl Friedrich Pechlin
Dotter: Elisabet, gift med Robert Finlay
Dotter: Hedvig Sofia, gift med John Jennings
Omyndiga barn:
Maria Charlotta von Plomgren
Carl Fredrik von Plomgren
Ulrica von Plomgren
Carolina von Plomgren

Thomas Plomgren dog 1754. Hans äganderätt i de Pauliströmske Verken och därmed också Hagelsrums masugn övertogs av arvingarna


6. Jean Henrik Lefebure
Ägare:1755-10-01---1756-04-17

Thomas Plomgrens arvingar blev inte långvariga som delägare i de Pauliströmske Verken. Redan året efter Plomgrens död 1754 sålde de sin andel till dennes kompanjon Jean Henrik Lefebure.


7. Carl Friedrich Pechlin
Ägare:1756-04-17---1780-01-21
Född:1720-08-08 i närheten av den tyska staden Kiel i Holstein
Död:1796-05-29 i Varberg
Yrke:Generalmajor, politiker, storgodsägare

Gift:1749-04-13 med
Anna Christina von Plomgren. Född:1727-03-03. Död:1788-08-07
Barn:
Carl Fredrik. Född:1755-04-30. Död:1762-11-21
Johan Adolf. Född:1762-07-09. Död:1809-09-11
Amalia Fredrika. Född:1764-07-27. Död:1824-07-14
Carl Wilhelm. Född:1767-08-04. Död:1767.08-13

Carl Friedrich Pechlin kom in i de Pauliströmske Verken genom svärfadern Thomas Plomgren. Han var verksam i företaget några år innan han köpte hela koncernen av Jean Henrik Lefebure.


8. Magnus Gabriel Craelius
Ägare:1780-01-21---1783-02-20
Född:1727-05-05 på prästgården i Mönsterås socken, Kalmar län
Död:1783-02-20 i Målilla
Yrke:Kronobefallningsman

Gift:1767-08-19 med
Helena Catharina Swebilius. Född:1743-01-06. Död:1788-04-19
Barn:
Magnus Gabriel. Född:1768-11-08. Död:1775-10-04
Georg. Född:1770-02-18. Död:1770-04-14
Anders. Född:1772-01-13. Död:1772-11-16
Anders Georg: Född:1773-10-05. Död:1838-08-03

Magnus Gabriel Craelius köpte Hagelsrums masugn, som vid den här tiden var skiljd från Storebro Bruk, av Carl Friedrich Pechlin. Motivet för köpet kan verka dunkelt eftersom Craelius inte hade någon erfarenhet av järnhanteringen.


9. Anders Georg Craelius
Ägare:1783-02-20---1795-11-14
Född:1773-10-05 i Målilla socken, Kalmar län
Död:1838-08-03 i Källehult i Mörlunda socken, Kalmar län
Yrke:Ej yrkesverksam under tiden som ägare

Gift: första gången 1793-10-08 med
Catharina Maria Hult. Född:1774-07-14 i Västervik
Barn:
Magnus Gabriel Bernhard. Född:1794-06-18
Claes Georg. Född:1796-07-26. Död:1796-09-05
Christina Helena. Född:1797-12-14

Gift: andra gången 1807-10-24 med
Carolina Christina Klingspor. Född:1775-03-10. Död:1809-05-09
Barn:
Anders Gabriel. Född:1808-02-14. Död:1808-04-04

Gift: tredje gången med
Helena Catharina Jonsdotter. Född:1788-11-24. Död:1872-12-01
Barn:
Bror Georg (Oscar). Född:1812-03-03. Död:1813-05-12
Carl August Gabriel. Född:1814-02-26. Död:1898
Amalia Christina. Född:ca 1815. Död:1819-08-23
Augusta Helena Desideria. Född:1816-06-01. Död:1825-11-09
Amalia Katarina. Född:1819-04-10. Död:okänt
Hedvig Charlotta. Född:1820-04-04. Död:1830-03-11
Frans Georg Daniel. Född:1823-03-03. Död:1904
Johan Gustaf. Född:1825-10-05. Död:1891
Amalia Gustava Katarina. Född:1828-05-22. Död:1844-02-28
Agnes Karolina. Född:1830-07-18. Död:okänt

Anders Georg Craeius var bara tio år vid fadern död 1783 och stod under förmyndare. Under den mesta tiden som Hagelsrums masugn ägdes av familjen Craelius låg driften nere.


10. Carl Gustaf Hedberg
Ägare:1795-11-14---1810-01-12
Född:1774-07-09 på Åby komministerboställe i Harakers socken, Västmanlands län
Död:1827-03-01 i Rio de Janeiro, Brasilien.
Ogift
Yrke:Brukspatron

Carl Gustaf Hedberg började sin bana inom järnhanteringen som skrivare och senare bokhållare vid Pauliströms Bruk. Han var bara 21 år när han först arrenderade och kort efteråt köpte Hagelsrums masugn 1795. Hedberg lät bygga stångjärnssmedja och manufaktursmedja i Rosenfors. Han grundade Rosenfors Bruk 1801 och införlivade masugnen i det nya företaget. Med åren blev ekonomin allt mer ansträngd. Hela företaget såldes på exekutiv auktion 1810. Kort före konkursen antog Hedberg ett erbjudande att komma till Brasilien och starta Brasiliens första järnbruk. Tillsammans med fjorton medarbetare lämnade han Sverige hösten 1810 och var på plats i Ipanema, 12 mil väster om São Paulo, vid nyåret 1811. Anläggningsarbetet kom igång, men Carl Gustaf Hedberg valde  fel teknisk lösning och kom i konflikt med sina uppdragsgivare. Han avskedades hösten 1814 och begav sig till Rio tillsammans med några av svenskarna. Där bodde han kvar till sin död 1827. 


11. Adolf Fredrik Rosenborg
Ägare:1810-01-12---1811-02-20
Född:1767-09-11 i Jönköping
Död:1816-10-11 på Säby gård i Säby socken, Jönköpings län
Yrke:Militär

Gift: första gången 1799-05-27 med
Fredrika Carolina Billström. Född:1779. Död:1800-04-24
Barn:
Axel Fredrik. Född:1800-04-20. Död:1829-05-06

Gift: andra gången 1801-01-06 med
Ebba Carolina Liwijn. Född:1784-05-20. Död:1860-03-19
Inga barn

Adolf Fredrik Rosenborg köpte hela företaget Rosenfors Bruk med Hagelsrums masugn på exekutiv auktion efter Carl Gustaf Hedberg hos Landskansliet i Kalmar. Hedberg hade låneskulder till Rosenborg.


12. Charles Emil Rosenborg
Ägare:1811-02-20---1812-05-22
Född:1770-07-21 på Botorps gård i Linderås socken, Jönköpings län
Död:1842-02-13 i Stockholm
Yrke:Militär

Gift:1799-05-30 medJohanna Christina Jansson. Född:1784-01-14. Död:1842-03-16
Barn:
Christina Emilia. Född:1799-12-23. Död:1858-02-07
Johan Fredrik. Född:1801-04-18. Död:1867-10-18
Carl Christian. Född:1802-08-10. Död:okänt
August. Född:1808-06-23. Död:1873-04-25
Edvard Melker. Född:1813-10-04. Död:1814-08-21
Charles Emil. Född:1819-11-01. Död:1909

Charels Emil Rosenborg köpte företaget av sin bror och sålde vidare efter ett år. Ingen av ägarna Rosenborg bodde i Hagelsrum eller Rosenfors.


13. Eric Ruuth
Ägare:1812-05-22---sommaren 1816
Född:1746-10-24 i Stockholm
Död:1820-05-25 i Stockholm
Yrke:Militär, politiker, industriman

Gift: första gången 1768-05-27 med
Fredrika Sparre. Född:1748-03-16. Död:1778-09-10
Barn:
Gustaf Erik: Född:1769-08-16. Död:1841-03-26
Christina Charlotta: Född:1771-10-30. Död:1830-01-03
Fredrika. Född:1774-12-24. Död:1829-05-08
Beata Elisabet. Född:1777-06-19. Död:1777
Ebba Christina. Född:1777-06-19. Död:1777

Gift: andra gången 1779-05-23 med
Ebba Ulrika Beata von Rosen. Född:1760. Död:1779-10-14
Inga barn

Gift: tredje gången 1783-01-05 med
Elisabet Charlotta Wahrendorff. Född:1765-02-20. Död:1831-09-08
Barn:
Carl Daniel. Född:1784-10-15. Död:1786-06-16
Ebba Maria. Född:1786-02-08. Död:1842-09-29
Elisabet Charlotta. Född:1787-04-26. Död:1860-02-25
Fredrik Ulrik. Född:1788-10-04. Död:okänt
Sofia Augusta. Född:1789-10-??. Död:1871-04-01
Carl. Född:1793-09-20. Död:1796-12-11
Teodor Robert Emil. Född:1798-03-02. Död:1799-01-15
Mariana Eleonora. Född:1801-10-04. Död:1845-06-07
Erik Henrik. Född:1803-09-21. Död:1842-07-01

Eric Ruuth köpte företaget av Charles Emil Rosenborg. Han hade tidigare goda erfarenheter av köpt tackjärn från Hagelsrum. Det blev kort efter köpet en segdragen tvist om egendomens värde och då främst tillgången på skog för träkol.


14. Carl Claes Piper och Eric Piper
Ägare:sommaren 1816---1833-10-13

Carl Claes Piper
Född:1770-04-18 i Stockholm
Död:1850-12-?? i Stockholm
Död:1850 i Stockholm
Yrke:Militär. Statsanställd

Gift:1805-08-11 med
Ebba Maria Ruuth. Född:1786-02-08. Död:1842-09-29
Barn:
Carl Erik. Född:1806-06-04. Död:1875-05-17
Claes Gustaf Fritz. Född:1807-10-03. Död:1897-06-26
Hedvig Elisabet M.A. Född:1808-11-19. Död:1886-05-18
Sofia Lovisa Augusta. Född:1809-11-09. Död:1884-05-26
August Mauritz Magnus. Född:1811-07-24. Död:1862-07-13
Tomas Henrik. Född:1813-08-24. Död:1859-12-12

Eric Piper
Född:1773-01-01 i Stockholm
Död:1833-05-12 i Stockholm
Yrke:Militär. Anställd inom hovstaten

Gift:1805-12-29 med
Elisabet Charlotta Ruuth. Född:1787-04-26. Död:1860-02-25
Barn:
Eric Carl. Född:1807-09-19. Död:1849-01-22
Hedvig Elisabet. Född:1809-12-20. Död:1813-03-30

Bröderna Piper blev ägare till Rosenfors Bruk och Hagelsrums masugn genom att företaget överläts på dem av deras gemensamme svärfar Eric Ruuth. Med överlåtelsen följde också den pågående rättegången mellan den förre ägaren Charles Emil Rosenborg och Eric Ruuth.


15. Fredrik Klint
Ägare:1833-10-13---1834-03-10
Född:1790-08-31
Död:1836-05-17
Yrke:Revisor och bokhållare

Ogift
Inga barn

Fredrik Klint köpte företaget av Eric Ruuths arvingar. Han hade tidigare ingen naturlig anknytning till järnhanteringen i Målilla socken.


16. Fredrik Klint och Carl Herman Engqvist
Ägare:1834-03-10---1836-05-17
Carl Herman Engqvist beskrivs närmare under nedanstående punkt 18.

Det är möjligt att Carl Herman Engqvist, som var brukets inspektor, kom in som delägare därför att Fredrik Klint inte klarade av att ensam betala det han köpt av Eric Ruuths arvingar.


17. Per Klint, Anna Klint och Carl Herman Engqvist
Ägare:1836-05-17---1836-10-29

Per och Anna Klint var syskon till den föregående delägaren Fredrik Klint. Ingen av syskonen hade något intresse eller någon möjlighet att driva företaget. De sålde vidare sina andelar så fort det gick.


18. Carl Herman Engqvist

Ägare:1836-10-29---1878-04-25
Född:1796-12-31 i Skövde
Död:1884-05-26 i Sjöeryd i Öggetorps socken, Jönköpings län
Yrke:Bruksinspektor

Gift:1824-05-02 med
Elisabet Ekström. Född:1800-11-25. Död:1891-01-01
Barn:
Herman. Född:1824-07-17. Död:1873-11-24
Carl. Född:1826-01-14
Amalia (Amelie). Född:1827-03-01
Dorothea (Doris). Född:1829-03-22
Mathilda (Thilda). Född:1830-08-26
Elise. Född:1832-11-05
Jenny. Född:1835-10-06
Constans. Född:1836-12-12
Laura. Född:1839-07-04
Leonore. Född:1843-12-26

Carl Herman Engqvist arbetade som bruksinspektor inom företeget i 10 år innan han blev delägare 1834 och senare ensam ägare 1836. År 1877 gjordes den sista blåsningen i masugnen och året därpå såldes företaget .


19. Wilhelm Tillberg
Ägare:1878-04-25---1886-03-23
Född:1832-02-16 i Grönlid i Tuna socken, Kalmar län
Död:1896
Yrke:Brukspatron

Gift:1878-04-29 med
Anna Maria Eriksson. Född:1844-04-29. Död:okänt
Barn:
Carl Georg. Född:1867-08-13
Johan. Född:1868-12-31
Emma Maria. Född:1871-12-06
Anna Margaretha. Född:1874-03-18
Otto Fredrik. Född:1879-04-27. Död:1879-05-19
Mathilda Kristina. Född:1886-04-15. Död:1886-09-09

Wilhelm Tillberg ägde Pauliströms Bruk när han köpte Rosenfors Bruk med Hagelsrums masugn 1878. Han gjorde konkurs och företaget såldes på exekutiv auktion.


20. Per Deurell
Ägare:1886-03-23---1896-11-29
Född:1820-10-08 i Ålems socken, Kalmar län
Död:1896-11-29
Yrke:Vice konsul, affärsman

Ogift
Barn:
Fostersonen Karl Fritjof Per. Född:1886 i Jakobs församling, Stockholm

Per Deurell ropade in Rosenfors Bruk med Hagelsrums masugn på den exekutiva auktionen efter Wilhelm Tillberg.


21. Carl Johan Ideström
Ägare:1986-11-29---1907-12-10
Född:1834-02-22 i Döderhults socken, Kalmar län
Död:1909-03-16
Yrke:Grosshandlare

Ogift

Föregående ägaren Per Deurell testamenterade Rosenfors Bruk med Hagelsrums masugn till Carl Johan Ideström kort före sin död.


22. AB Rosenfors Bruk och Nya Valskvarnar
Ägare:1907-12-10---1916-04-11

Det nya företaget satsade på mekanisk verkstad och kvarnrörelse i Rosenfors. Hagelsrums masugn saknade vid den här tiden allt värde och kunde avyttras.


23. Finsjö Kraftaktiebolag
Ägare:1916-04-11---1918

Masugnen ingick i köpet av mark och vattenrätter vid Hagelsrum. Den hade då varit avställd i närmare 40 år och förfallen.


24. Hulingens Sjösänkningsförening
Ägare:1918---1948-08-30

År 1918 träffades en förlikning mellan Finsjö Kraftaktiebolag och Hulingens Sjösänkningsförening angående fallrättigheter, fiske och mark. Sänkningsföreningen ålades att lösa in Hagelsrums masugn tillsammans med ett omgivande markområde. Detta bidrog till att masugnen med husen för vattenhjul och blåsmaskin fick stå orörda och räddades från rivning.


25. Karl Aron Verner Ekelund
Ägare:1948-08-30---1962-02-06
Född:1892-07-02 i Ökna socken, Jönköpings län
Död:1981-05-07 i Hagelsrum, Målilla församling, Kalmar län
Yrke:Förvaltare, godsägare

Gift: med
Marianne Gussing Född:1914-07-15. Död:2001-05-09
Inga barn

Verner Ekelund fick masugnen som gåva från Hulingens Sjösänkningsförening.


26. Målilla-Gårdveda Hembygdsförening
Ägare:1962-02-06

Hembygsföreningen erhöll masugnen som gåva tillsammans med rejäl grundplåt för masugnens framtida underhåll.

År 1994 tillköpte Hembygdsföreningen den då något förfallna inspektorsbostaden från 1799. Den hade då varit obebodd i 30 år. Byggnaden genomgick upprustning i form av årliga byggnadsvårdsläger fram till 2007. Byggnaden är sedan 2006 i privat ägo.


Hagelsrums masugnar

 

Hagelsrums Hochofen