Företaget Hagelsrums Bruk

Masugnen med husen för vattenhjul och blåsmaskin

H A G E L S R U M S   B R U K   P Å   1 7 0 0 - T A L E T 

Hagelsrums Bruk grundades 1748. Ägaren till Storebro Bruk, Wilhelm Mauritz Pauli, fick då tillstånd av Kongliga Bergscollegium att anlägga en masugn vid Silveråns fall i byn Hagelsrum. Platsen ligger 5 km nordost om Målilla i Hultsfreds kommun, Kalmar län. Avsikten men den nya masugnen var att förse Storebro Bruk med mer tackjärn än vad den egna masugnen i Storebro kunde producera. Masugnen i Hagelsrum ägdes av Storebro Bruk fram till 1780, men levererade sitt tackjärn dit fram till år 1795.


Inspektorsbostaden från år 1799

- Den första masugnen byggdes 1748 på den västra sidan av Silverån, där det redan då fanns en kvarn. Efter 12 år inträffade en rasolycka, som gjorde att stora delar av anläggningen måste rivas. Den flyttades då över till den östra sidan av ån och byggdes upp på nytt.
- Den andra masugnen var i drift i nittitvå år, från 1761 till 1853, då den revs och ersattes av en ny.
- Den tredje masugnen byggdes snabbt upp på samma plats och var klar 1854. Den togs ur drift 1877 och står till stora delar kvar sedan dess.

Namnet Hagelsrums Bruk förekommer i bevarade dokument från andra halvan av 1700-talet. Namnet försvann år 1801 när masugnen övergick till det nybildade Rosenfors Bruk. Masugnen leverade därefter sitt tackjärn till stångjärnssmedjan i Rosenfors fram till nedläggningen 1877.
Rosenfors ligger 3 km söder om Målilla vid Silveråns sista fall innan den rinner ut i Emån.


H A G E L S R U M S   B R U K   I   D A G 

År 1986 inregistrerades ett nytt företag under namnet Hagelsrums Bruk med inriktning på konsultverksamhet inom kvalitetsteknik.


Korn, en råvara vid öltillverkning. Pressens bild

Vi medverkade 1996-97 i uppbyggnaden av systemet för kvalitetssäkring vid den svenska lantgård som då kommit längst i systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetssystemet på gården certifierades i maj 1997 enligt den internationella standarden ISO 9002 av engelska Lloyd´s Register Quality System Ltd. Gårdens spannmålsproduktion var då den första ISO-certifierade i Sverige. Klicka Tärnö för att komma till gården och klicka där vidare på "Företaget".


Vinberg i distriktet Rheingau

Hagelsrums Bruk ägde en mindre andel i en tysk vingård i vindistriktet Rheingau under åren 1996-2006. Vingården ligger i staden Lorch vid floden Rhen, 12 km nedströms från Rüdesheim. Vinfirman har då och då viner på Systemet i Sverige. Klicka Graf von Kanitz för att läsa mer om vingodsets huvudägare.


Hagelsrums kvarn omkring år 1940

H A G E L S R U M S     B Y   I   D A G 

I och med järntillverkningen på 1700- och 1800-talet skapades förutsättning för flera verksamheter i byn Hagelsrum. Här har funnits färgeri, bryggeri, tegelbruk, mekanisk verkstad, järnvägsstation och flera affärer. I Riksantikvarieämbetets dokument omnämns en kvarn i Hagelsrum redan 1457. I den högra kanten på fotot av kvarnen syns skorstenen från en av tegelbruket brännugnar.


Kor i morgondimma

Efter masugnens nedläggning har Hagelsrums Gård varit den dominerande arbetsgivaren i byn. Gården är i dag i full drift och en av länets största mjölkproducenter. Sommaren 2007 startades Emåmejeriet i Hultsfred med Hagelsrums Gård som delägare och mjölkleverantör. Vintern 2012 togs en anläggning för produktion av biogas i drift. Den förser förser gården med både egen el och hetvatten för uppvärmning. Överskott av el levereras ut på nätet. Klicka Emåmejeriet så kommer du vidare till Hagelsrums Gård.

Inom den tillverkande industrin finns endast Hagelsrums Pall AB. Dess produkter är träförpackningar, trälådor och lastpallar av trä för i huvudsak speciella ändamål. Klicka Pallar för mer information.

År 2006 etablerades företaget Rasmussen El med säte i Hagelsrum. Rasmussen El utför alla förekommande arbeten inom elinstalltion. Klicka Rasmussen för mer information.

År 2007 etablerades företaget HAGELSRUMS HANDTRYCK. Detta är ett litet familjeföretag som handtrycker tapeter med mönster från 1800-talet. Tapeterna trycks med limfärg, samma typ som originaltapeterna en gång trycktes med. Mer information får du genom att klicka Tapeter.

År 2011 tillkom ytterligare ett företag, Tak&Bygg Hagelsrum. Verksamheten omfattar alla slag av inre och yttre byggnadsarbeten såsom tak, fasader, altaner, fönster, inredningssnickeri etc.  Mer information och kontakt via www.hagelsrum.com och takochbygg@hagelsrum.com.

Under den andra halvan av 1900-talet minskade antalet boende i byn till nuvarande drygt 30 personer. Under somrarna ökar dock den siffran med ytterligare ett femtontal.

Midsommarfirande vid masugnen

Eftersom det bara finns fyra bevarade masugnar i hela Småland är givetvis Hagelsrum ett populärt mål för alla med intresse för äldre tiders järnframställning. Som de flesta gamla järnbruk med vatten, forsar och en intressant historia har platsen i sig en viss dragningskraft. På bruksbacken hålls den årliga friluftsgudtjänsten vid Kristi Himmelsfärd. Även det det enkla firandet av Midsommar vid masugnen drar alltid sin publik.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
--- Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci ---


 

Hagelsrums Hochofen