Välkommen till Hagelsrum

Hagelsrum i Småland

Eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch finden Sie mit einem Klick HIER

Vi vill gärna berätta något om äldre tiders järnhantering i Kalmar län och speciellt om verksamheten vid Hagelsrums masugnar. Hagelsrum ligger 5 km nordost om Målilla i Hultsfreds kommun. Under länkarna längst upp på sidan presenteras innehållet på följande sätt.


F Ö R E T A G E T   H A G E L S R U M S   B R U K 

Beskrivs i tre avsnitt
- Hagelsrums Bruk på 1700-talet
- Dagens Hagelsrums Bruk
- Dagens Hagelsrums by


K A L M A R   L Ä N S   M A S U G N A R 

Visar var det funnits masugnar på 18 platser inom länets tidigare och nuvarande gränser. Kapitlet har underrubrikerna
- Forskning kring järnhanteringen i Kalmar län
- Uppbyggnad av järnhanteringen i Kalmar län
- Masugnar i Kalmar län under 1600-, 1700- och 1800-talet
- Nedläggningsperioden


Vägen till Hagelsrum

H A G E L S R U M S   M A S U G N A R 

Är en kort sammanfattning av en bok från 2003 med samma titel.
- De Pauliströmske Verken
- Privilegier för den första masugnen i Hagelsrum
- Hagelsrums tre masugnar från 1748, 1761 och 1854
- Masugnarnas 26 olika ägare
- Råmaterial
- Slutprodukter
- Produktion och ekonomi
- Personal


L I T T E R A T U R 

Är en förteckning på ett urval av litteratur om Kalmar läns järnhantering.


L Ä N K A R 

Är några länkar som anknyter till järnhanteringen eller vår hemsida.


K O N T A K T 

Anger hur du kan nå oss


S T O R E B R O   B R U K S A R K I V 

Storebro Bruk byggde och ägde de båda första masugnarna i Hagelsrum.
Storebro Bruksarkiv innehåller därför många dokument som rör Hagelsrum.
Kapitlet ger en kort beskrivning av arkivet och uppgift om kontaktperson.


*******************************************
Copyright Hagelsrums Bruk 2013.
Senaste uppdatering 8 maj 2013. Updated 8. May 2013.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
--- Ferrum vincit omnia ---